statue of liberty

Demokratian vauhdittamisohjelmastatue of liberty

 

Suomessa vuosina 2009-2015 oli käynnissä sähköisten palveluiden ja demokratian vauhdittamisohjelma eli SADe. Tämä ohjelma vauhditti demokratiaa sähköisiä palveluita kehittämällä ja se tuottikin kansalaisten käyttöön laadukkaita sähköisiä palveluita, jotka sopivat vielä kaiken lisäksi yhteenkin varsin mainiosti. Tarkoituksena ohjelmalla oli vahvistaa kustannustehokkuutta sekä luoda säästöjä sähköisten palveluiden avulla. Ohjelmasta pääsivät hyötymään niin yritykset, yhteisö, kunnat kuin koko valtiokin. Yhteensä sen aikana luotiin seitsemän eri hanketta.

SADe-ohjelman tiimoilta saattaa herätä kysymys, mitä yhteistä demokratialla ja sähköisellä asioinnilla oikein on. Kun asiaa hetken miettii, keksii vastauksen varmasti itsekin. Sähköinen asiointi nimittäin antaa kansalle – siis yksittäisille kansalaisille – mahdollisuuden käyttää valtaa tietyissä asioissa.

Ohjelman perustaminen

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa kontrolloi valtionvarainministeriö, jonka lisäksi siinä oli mukana myös valtion viranomaisia, kuntia sekä kuntayhtymiä. Kokonaisuudessaan ohjelman toteuttamisesta olivat vastuussa ministeriöt. Mukana hankkeessa on myös yrityksiä sekä kolmen sektorin toimijoita, joten se sai varmasti monenlaisia näkökulmia sähköiseen asiointiin että demokratian vauhdittamiseenkin.

Valtionvarainministeriöllä oli hankkeessa suurin vastuu ja valtakin, sillä se nimesi hankkeiden vastuuministeriöt, asetti klusteriryhmät sekä teki kaikki rahoitus- ja käynnistyspäätökset ohjelmaan liittyen. Valtionvarainministeriön tehtävänä oli myös tarjota, ylläpitää sekä määritellä erilaisia ohjeita, työvälineitä ja toimintamalleja, joita hankkeissa ja niiden tiimoilta tapahtuvissa yhteistöissä voitiin käyttää.

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman palvelut

SADe-ohjelma tarjoili seitsemän erilaista palvelukokonaisuutta. Nämä olivat osallistumisympäristö, oppijan verkkopalvelut, rakennetun ympäristön ja asumisen palvelut, yrityksen palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, etäpalvelut sekä kansalaisneuvonta.

Osallistumisympäristö-hanke tuotti monenlaisia osallistumisen palveluita, sekä demokratiatietoa tarjoavia infopaketteja, joiden avulla kansalaisten osallistuminen yhteiskunnallisiin asioihin tehtiin melko yksinkertaiseksi. Esimerkiksi kansalaisaloitteiden jättäminen onnistui yhdellä tähän hankkeeseen kuuluvalla sivustolla. Koulutukseen ja oman ura- sekä opintopolkunsa suunnitteluun voi taas puolestaan saada ohjeita ja opastusta SADe-ohjelman toiseen hankkeeseen kuuluvien oppijan verkkopalveluiden kautta.

Demokratian vauhdittamiseen kuuluu olennaisena osana päätöksenteon läpinäkyvyys. Tähän liittyen SADe-ohjelman kolmas hanke oli rakennetun ympäristön ja asumisen palvelut, jossa kansalaisille tuotiin mahdollisuus hoitaa monenlaisia rakentamiseen ja asumiseen liittyviä lupa- ja tieto-asioita verkon kautta. Yrityksen saivat niin ikään oman palvelukokonaisuutensa, josta yrityksen asioiden sähköiseen hoitamiseen sekä opastamiseen löytyi tietoa niin yrittäjälle kuin yrittäjäksi aikovallekin.

Kansalaisille muun muassa hoidon sujuvuutta ja omahoitoa parantavia palveluja kehitettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeessa, jossa saatiinkin luotua niin kyseisistä palveluista tiedottava ja niiden pariin neuvova palveluverkko. Sähköinen asiointi hoitui suojatussa ympäristössä. Tästä asiasta vielä laajempaa muotoa kehitti etäpalvelu-hanke, jossa kansalaisille haluttiin luoda paikasta riippumaton palvelukanava kaikkiin valtion ja kuntien palveluihin. Näissä julkisen hallinnon palveluissa haluttiin tarjota mahdollisuus asioida sähköisesti – helposti, nopeasti ja paikasta riippumatta.

Viimeisenä hankkeena kerromme vielä kansalaisneuvontahankkeesta, jonka tarkoituksena oli tuoda kansalaisille kanava, jota kautta he saisivat muun muassa apua oikean palvelun löytämiseen. Tässä palvelussa haluttiin tarjota neuvontaa, vaikka mahdollisuutta asioiden vireille laittamiseen ei siellä ollut.

SADe-ohjelman lopetus

Vuoden 2015 lopussa järjestettiin sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman juhlaseminaari, jossa käytiin läpi ohjelman hankkeita. Tässä musiikkitalossa järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin laajemminkin sähköisistä palveluista sekä digitalisaatiosta. Myös hankkeiden opetuksiin pureuduttiin tarkemmin.

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman tuotokset ovat luoneet varsin hyödyllisen palvelupaketin kansalaisille, sekä antanut mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin helpommin, paikasta riippumatta. Myös demokratiaa on siis sähköisen asioinnin lisäksi vauhditettu.

Aiheeseen liittyvät julkaisut