people

Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudetDemokratian perusajatuksen mukaan hallintovalta kumpuaa kansasta, eli kansan äänen tulisi kuulua aina päätöksenteossa. Tämä ei kuitenkaan demokratiassa tarkoita sitä, että ainoastaan enemmistöä kuullaan ja vähemmistöt jäävät hiljaisempina paitsi vaikuttamisen ja

credit

Sähköisen asioinnin vuorovaikutteisuus  Sähköinen asiointi on yleistynyt ja kasvattanut suosiotaankin viimevuosien aikana. Monenlaisia asioita voi tänä päivänä hoitaa sähköisesti, kuten esimerkiksi pankkiasioita tai vaikkapa Kelan hakemusten täyttämistä. Myös verotiedot ja muutokset voi

statue of liberty

Demokratian vauhdittamisohjelma  Suomessa vuosina 2009-2015 oli käynnissä sähköisten palveluiden ja demokratian vauhdittamisohjelma eli SADe. Tämä ohjelma vauhditti demokratiaa sähköisiä palveluita kehittämällä ja se tuottikin kansalaisten käyttöön laadukkaita sähköisiä palveluita, jotka sopivat